ERP pakketselectie

Momenteel werkt Niels Kruijer van OAE Consultants samen met Orgacom (www.orgacomconsultancy.nl) aan een pakketselectie voor een industriële reiniger in het zuiden van het land.

Industrieel reinigen is een gespecialiseerde tak van sport en vergt veel operationele kennis van de procesindustrie. Natuurlijk staat veiligheid daarbij voorop. Uiteindelijk geldt natuurlijk wel dat de processen van deze "urenfabriek" goed moeten worden geadministreerd. Een aantal zaken zijn bij de selectie van belang:

• sluitende projectadministratie. De werkzaamheden hebben een projectachtige structuur. Dit betekent dat gewerkte uren en gebruikte artikelen op een juiste manier op projectnummer of werkorder moeten worden geboekt. Vervolgens moet deze informatie juist worden gebruikt voor facturen en managementinformatie (bijv. actuele uren/kosten ten opzichte van gebudgetteerde uren/kosten)

• mobiele koppeling met het veld. De kernactiviteit is het reinigen van installaties van klanten. Dit gebeurt "in het veld", op het terrein van de klant. De gewenste oplossing moet voorzien in een efficiënte uitwisseling van informatie en gegevens tussen medewerkers in het veld en het hoofdkantoor. Het gaat hierbij voornamelijk om werkorders (van hoofdkantoor naar medewerker) en informatie over gewerkte uren en gebruikte materialen (van medewerker naar hoofdkantoor). Zelf denken we dat deze oplossing zal werken met een handheld apparaat.

 

• efficiënte projectplanning. De opdrachten kunnen zeer complex zijn. Het gaat dan om opdrachten die enkele weken doorlooptijd hebben, waar diverse typen trucks nodig zijn en medewerkers met diverse competenties, opleidingen en ervaring. Inzetplanning van trucks en mensen kan afhankelijk zijn van afronding van de werkzaamheden van andere trucks. We zijn daarom opzoek naar een oplossing, die deze complexe planningsvraagstukken oplost. Het gaat daarbij om "multi-resouce planning" met een goed overzicht (planbord).

• personeelsplanning. Aansluitend bij vorige eis is de personeelsplanning. De reiniger voert diverse taken uit, waarbij per taak bepaalde competenties nodig zijn van het uitvoerend personeel. Het kan hierbij gaan om bepaalde diploma's, certificaten en/of ervaring (bijvoorbeeld het feit dat een bepaalde machinist al vaker op een bepaalde klantlocatie werkzaam is geweest). Daarnaast zal het systeem een goede koppeling nodig hebben met een HR-module, waardoor (project)planning direct inzicht heeft in de beschikbaarheid van personeel met de juiste competenties.

• voertuigplanning en –registratie. Wat voor personeelsplanning geldt, geldt ook voor voertuigplanning. Het gaat hierbij met name om de gewenste functionaliteit per voertuig en de beschikbaarheid (keuringscertificaten, in onderhoud, in reparatie, etc). Daarnaast heeft de klant de wens om een voertuigregistratie op te zetten, waarbij per voertuig informatie wordt opgeslagen over keuringen, onderhoud, kosten, etc.

Cases

OAE Consultants heeft meer dan 30 jaar ervaring in diverse branches! Ga naar cases om meer hierover te lezen.

Logistiek verbeteren

Onze boeken zijn een "must have" voor elke logisticus. Immers: er is niets zo praktisch als een goede theorie. De boekenserie Logistiek verbeteren gaat in op de integrale beheersing van goederenstromen.

Onze partners

Onze partners:

dual logo

logo sce 290x174

orgacom logo

© 2021 OAE Comeniusstraat 12 | 1817 MS Alkmaar | T 072-52 07 505 | E info@oae.nl | KVK 54183820 |