In het 32-jarige bestaan van OAE Consultants hebben wij ervaring opgedaan bij bedrijven in diverse branches (productie, groothandel, retail).

Elektro | Farmacie | Food & Agri | Fashion

 

 akzo coolcat dekker chrysanten viagroep canon nike Tata Steel Bausch&Lombihc VNA  logo-delta  philipsmakro syn logo  pluripharm logo logo schuurman  converse hva logo NXP logo_klein

vraag: Het bedrijf produceert wereldwijd ic's. De productieketen is lang, er zijn diverse interne bedrijven bij betrokken. Er is sterke behoefte aan het wereldwijd verbeteren van de logistieke kennis en vaardigheid van de planners in de fabricage en distributieprocessen. Met als doel betere co√∂rdinatie van planningsactiviteiten gericht op Supply Chain Management. Te vertalen in een wereldwijde training van planners en bij het planningsproces betrokken leidinggevenden, waarin niet alleen theoretische concepten aan de orde moeten komen, maar ook de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk.

oplossing: Wij ontwikkelden trainingen van 18 dagdelen Supply Chain Management op twee niveaus (mbo+ en hbo+). Als doelstelling van de training kozen we voor:

 • aanscherpen van kennis over logistieke concepten en gereedschappen,
 • bijbrengen van actuele kennis over de supply chain binnen de eigen organisatie,
 • vaardigheid in het overzien van de gevolgen voor de gehele keten van de beslissingen die planners nemen,
 • inhoud en vorm zodanig samenstellen, dat deelnemers op een plezierige wijze terugkijken op de training.

resultaat: Twee trainingsprogramma's, die inmiddels tientallen malen zijn verzorgd in binnen- en buitenland met enthousiaste deelnemers en een jarenlange goede relatie met de opdrachtgever.

Een opmerking van een deelnemer: "Ik gebruik de opgedane kennis dagelijks. De syllabus ligt op mijn bureau als manual om de theorie achter de problemen op te zoeken"

vraag: Europese stores hebben problemen met de inzet van personeel en de uitgaven die hiermee samenhangen. Zij hadden behoefte aan betere personele planning. Voor zowel de aantallen en gewenste niveau verdeeld over de dag en de week.

oplossing: OAE Consultants heeft op basis van tijdsmetingen, Multi Moment Opname (MMO) en haar eigen ontwikkelde Predetermined Elemental Time System (PETS), per product subgroep normtijden ontwikkeld per "unit" voor goederenontvangst, vakken vullen ('s-Nachts en overdag), spiegelen, klantcontact, retouren, voorraadbeheer, orderen, kopstellingen, reinigen, beprijzen, kassa's, etc. Daarnaast is uitvoerig gediscussieerd over:

 • de bezetting verdeeld over de dag en de week,
 • het benodigde niveau van de medewerkers
 • de benodigde contracten vergeleken met de huidige contracten
 • Dit heeft geleid tot
  • het inrichten van het planningssysteem op basis van dag- en weekpatronen
  • heronderhandeling van contracten

vraag 1: Retailorganisatie nam veel grotere branchegenoot over en stond voor uitdaging om de twee organisaties te fuseren.

oplossing 1: OAE Consultants was projectleider om het fusieproces in goede banen te leiden.

vraag 2: De efficiency in het magazijn moest worden verbeterd om onstuimige groei te faciliteren.

oplossing 2: Samen met de logistiek manager ontwikkelde OAE Consultants een nieuwe lay-out voor het magazijn inclusief een gemechaniseerd sorteersysteem met een terugverdientijd van minder dan 3 jaar.

vraag: Apothekers organisatie voorzag dat de marges van de apothekers op termijn onder druk komen te staan en wilde een inkooporganisatie opzetten voor haar leden. Waardoor betere inkoopprijzen konden worden bedongen.

oplossing: OAE Consultants heeft supply chain configuraties doorgerekend en deze kwantitatief en kwalitatief beoordeeld en daaruit kwam de aanbeveling om achterwaards te integreren en een groothandel te beginnen of over te nemen. Gekozen werd voor de laatste optie vanwege de noodzakelijke vergunningen.

Vervolgens is op zoek gegaan naar een financieel minder presterende overnamepartner die in de basis een goede infrastructuur heeft een op een logistieke slimme plek gelokaliseerd is. Nadat de overname een feit is wordt OAE Consultants ingezet om de groothandel te reorganiseren en klaar te maken voor omzetgroei, zoals:

 • PvE, RFI, RFQ, selectie en implementatie van ERP-software en WMS-software
 • Ontwerpen en inrichten magazijn layout:
  • Mechaniseren snelloopmagazijn (pick to light): reduceert orderpicktijd
  • Inrichten langszaamloop magazijn op leverancier: reduceert inruimtijd
  • Consolidatie area

Cases

OAE Consultants heeft meer dan 30 jaar ervaring in diverse branches! Ga naar cases om meer hierover te lezen.

Logistiek verbeteren

Onze boeken zijn een "must have" voor elke logisticus. Immers: er is niets zo praktisch als een goede theorie. De boekenserie Logistiek verbeteren gaat in op de integrale beheersing van goederenstromen.

Onze partners

Onze partners:

dual logo

logo sce 290x174

orgacom logo

© 2021 OAE Comeniusstraat 12 | 1817 MS Alkmaar | T 072-52 07 505 | E info@oae.nl | KVK 54183820 |